Usluge

  • Vakumiranje, izrada 3D predmeta za tehničke i druge namene, npr za ind.  poljop. mašina, svetleći saobraćajni znaci
  • Sečenje drveta, aluminijuma, plastike
  • Graviranje do veličine 2000 x 1400 mm.
  • Zavarivačko/bravarski radovi, MIG/MAG, TIG, tačkasto-punkt zavarivanje
  • Sečenja, kantovanje lima i savijanje lima, savijanje cevi,
  • Plastifikacija metala (elektrostatsko farbanje bojama u prahu)
  • Hemijska priprema, fosfoodmašćivanje – čelik, ili posebna tehnologija za pripremu aluminijuma